The Psychology Of Selling

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1EuomuNDT3Qm8BvY2WkXfsfsxW_fBJb5a

Mengenal Pasti Keperluan Pelanggan

“Menjual secara profesional bermula dengan analisis keperluan. Kita belum dapat menjual sehinggalah kita sudah bertanya soalan secukupnya dan mendengar dengan teliti jawapan kepada soalan itu. Dengan ini barulah kita dapat memahami apa keperluan prospek yang paling mendesak yang dapat dipenuhi oleh produk kita.

“Setelah kita mengenal pasti keperluan dan kehendak utama pelanggan, boleh kita menstrukturkan persembahan jualan kita bagi memberikan keyakinan yang kuat kepada pelanggan bahawa dia akan dapat memenuhi keperluannya apabila membeli produk kita.”
- Brian Tracy

🛍 The Psychology of Selling - Psikologi Menjual - Edisi Bahasa Melayu
🛍 RM30 SM / RM33 SS
🛍 Klik link di bio

#thepsychologyofselling #psikologimenjual #briantracy #edisibahasamelayu #bukubisnes #saletips #businesstips #businessbook #anndesignlay #bukupts #21tahunmemandaikanbangsa #dudukrumahbacabuku

Comments

Popular Posts